مادر خانه بودن و در خانه ماندن در اغلب موارد بسیار سخت است مگر این که شما راه و روش خوبی برای پر کردن زمان تان داشته باشید.
 

ماهنامه همشهری تندرستی: مادر خانه بودن و در خانه ماندن در اغلب موارد بسیار سخت است مگر این که شما راه و روش خوبی برای پر کردن زمان تان داشته باشید. درغیر این صورت این کار بسیار استرس آفرین و خسته کننده خواهد بود. باید به یاد داشته باشید که برای مفیدتر بودن، لازم است انگیزه های قوی خود را حفظ کنید. در این صورت برای انجام کارهایی که به شما نشاط می بخشد، زمان بیشتری داشته باشید. این رویکرد به شما کمک خواهد کرد تمام کارهای خود را با راندمان بالاتری انجام دهید. بیایید به تعدادی از راه کارهایی که بهره وری شما را افزایش خواهدداد و شما را به یک مادر شادتر تبدیل خواهد کرد، نگاهی بیندازیم.

خانه هم بهشت مادران است

۱- زودتر از خواب بیدار شوید

 

ادامه را در وبگردی ببینید...